УЛС ТӨРИЙН НАМУУД

Санал асуулга

Шилэн нам: Таны бодлоор улс төрийн намын санхүүжилт ил тод байх ёстой юу?

Тийм Үгүй Чухал биш