Шүүгчид 2017 оныг ямар хөрөнгөтэй үдсэн бэ? 2018-04-06 09:32:41

Авлигатай тэмцэх газар төрийн 17 байгууллагын албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг өнөөдөр зарлав.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Дэлгэрэнгүй

Ерөнхийлөгч ердөө 3 сая төгрөгийн хадгаламжтай, үнэн үү? 2018-04-06 09:12:05

Авлигын эсрэг хуулийн дагуу төрийн албан тушаалтнууд 2017 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ Авлигатай тэмцэх газарт гаргаж өгсөн билээ. Энэхүү хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн тодорхой хэсгийг өнгөрсөн сарын 28-нд олон нийтэд ил болгосон юм. Эдгээрээс төрийн гурван өндөрлөгийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг

Дэлгэрэнгүй

2016 ОНЫ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ СОНГУУЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН ГАРЛАА 2017-02-01 15:40:02

2016 ОНЫ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬ СОНГУУЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН ГАРЛАА

Судалгааны тайланг эмхэтгэж бичсэн Д. Энхцэцэг

ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Мэдээлэл цуглуулсан мониторингийн багийн ахлагч З. Уянга “Филантропи” Хөгжлийн төлөө ТББ-ын хуульч

Дэлгэрэнгүй

Байр байсан байгаагүй суманд улс төржилт жалга довны үзлээр явж байгаа 2015-12-02 03:44:00

О.Болормаа, Хэнтий аймгийн ИЗНН, Хэрлэн сумын ИТХ-ын төлөөлөгч

ИЗНН нь Удирдах зөвлөлийн гишүүд, үүрийн гишүүдээс санхүүжилтийг бүрдүүлдэг. Дэмжигчид олон ч гэсэн гишүүд цөөн. Цөөн тооны гишүүнтэй учир багаахан хэмжээний мөнгө цуглардаг.  Энэ дээр ол

Дэлгэрэнгүй

Гишүүд болон аймгийн намын хороонд тооцоог эргэж тайлагнахад хялбар болгох үүднээс тасалбар гаргасан 2015-12-02 03:31:22

Г.Хэрлэнчимэг, Хэнтий аймгийн МАН-ын дэд дарга

Хэнтий аймгийн МАНамын хорооны санхүүжилтын гол эх үүсвэр нь аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн суудлын мөнгө. Мөн намын байрны түрээсийн орлого, намын гишүүд дэмжигчдийн хандив, хураамжнаас бүрдэнэ

Дэлгэрэнгүй

Намуудад өгсөн санхүүжилтийг хэрхэн юунд зарцуулсан тайланг төдийлэн аваад байдаггүй 2015-12-02 03:30:23

Ө.Цогтбадрах, Хэнтий аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Хэнтий аймгийн ИТХ 2012 онд зохион байгуулагдаад нийт 39 төлөөлөгчтэй үүнээс 25 нь АН, 14 нь МАН-аас сонгогдсон. Ер нь өмнө ч байсан одоо ч байгаа тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг аймгийн ИТХ-д суудалтай

Дэлгэрэнгүй

Өмч хөрөнгөнөөс шалтгаалаад Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа намууд харилцан адилгүй байна 2015-12-02 03:29:26

С.Пүрэвжав, Хэнтий аймгийн АН-ын дэд дарга

Улс төрийн намын санхүүжилтын асуудлаар Хэнтий аймгийн идэвхтэн гишүүд ярилцаад дараахь саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

  1. Улс төрийн на

    Дэлгэрэнгүй

Улс төрийн нам бизнесээс ангид байх үүднээс төсвийн орлогоос суудлын мөнгөөр санхүүжиж байгаа энэ зарчим зөв юм. 2015-12-02 03:25:47

С.Насанбат, Дархан-Уул аймгийн МАН-ын дарга, Аймгийн засаг дарга асан

МАН-ын дүрмийн хүрээнд бид орон нутгийн хяналтын хороонд тухайн оны тайланг өгөөд үүн дотроо санхүүгийн зарцуулалтыг хянаад  хяналтын хорооны дүн

Дэлгэрэнгүй

Мөнгөний зарцуулалтад хяналт тавьдаггүй. Тавих санаачлага гаргасан ч дэмжигддэггүй. Ажлын алба 5 саяд хяналт тавихыг илүү ажил гэж үздэг. 2015-12-02 03:24:55

Р.Тунгалаг-Эрдэнэ,  Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Тус аймгийн сонгуулиудад ажиллаж байсан туршлагатай.  Тус аймагт АН, МАН, МАХН, ИЗНН, БНН, МҮАН-аас Дарханаас, Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Нам – хотоос хү

Дэлгэрэнгүй

Их хандив өгсөн хүний эрх мэдэл намд давамгайлах, жагсаалтад дээгүүр бичигдэх, дотоод ардчлал алдагдах гэх мэт сөрөг талуудтай 2015-12-02 03:22:59

П.Эрдэнэбат,  Дархан-Уул аймгийн АН-ын ХЭГ-ийн дарга

Дархан уул аймгийн ардчилсаннамын хороо дүрмийн хүрээнд татвар, сонгуульт гишүүний татвар, хандив, суудлын мөнгө орон нутгийн төсвөөс орлогоо бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй