Монгол Ардын намын 2008 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Алтанбосго ХХК Намд 3,000.00
Яруу сум ХХК Намд 3,000.00
Яруу санаа ХХК Намд 3,000.00
Моннил тур ХХК Намд 3,000.00
Мөнхийн тан ХХК Намд 1,000.00
Мөнхийн тан ХХК Намд 2,000.00
Ар жанар ХХК Намд 3,000.00
Get center ХХК Намд 3,000.00
Эрдэнэ рашаан ХХК Намд 3,000.00
Заниса ХХК Намд 3,000.00
Долоон бар ХХК Намд 3,000.00
Гэрэгэ принт ХХК Намд 3,000.00
МТЭТ ХХК Намд 3,000.00
НАНГГА ХХК Намд 3,000.00
Сайхан булган ХХК Намд 3,000.00
ТБМТ ХХК Намд 3,000.00
Солонгын гэгээ ХХК Намд 3,000.00
Стар Авто Трейд ХХК Намд 4,000.00
Энх Тамир Тэлмэн ХХК Намд 3,000.00
Эгэлмон ХХК Намд 2,500.00
Монос Групп ХХК Намд 3,000.00
Монос фарм Намд 3,000.00
Монос косметик ХХК Намд 3,000.00
Нийт 66,500.00