Ардчилсан намын 2008 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Локол Ложистик ХХК Намд 3,000.00
Цэвэр Монгол ХХК Намд 3,000.00
Буман түрүү ХХК Намд 1,000.00
Ти Эн Ти Эм Эн ХХК Намд 3,000.00
Бэрэн групп Намд 3,000.00
Нийт 13,000.00