Иргэний зориг ногоон намын 2008 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Түмэн-Импекс ХХК Намд 3,000.00
Тус-Гер-Мон-Тур ХХК Намд 3,000.00
Гранд Хаан Айриш Паб ХХК Намд 3,000.00
Цаст Импекс ХХк Намд 3,000.00
Атар Өргөө ХХК Намд 3,000.00
Өгөөмөр Монгол ХХК Намд 3,000.00
Мах Импекс ХХК Намд 1,386.00
Мон Тэнгэр ХХК Намд 3,000.00
Эко ертөнц ХХК Намд 3,000.00
Ундарга принт ХХК Намд 3,000.00
Залач ХХК Намд 2,500.00
Хайлантай ХХК Намд 3,000.00
Эд Эрдэнэ ХХК Намд 2,800.00
Цайдам ХХК Намд 3,000.00
ЛЕД ХХК Намд 3,000.00
Наранбулаг ХХК Намд 3,000.00
Буудайн зам ХХК Намд 3,000.00
Десофт Медиа студи Намд 3,000.00
Нийт 51,686.00