Ардчилсан намын 2009 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Болд софт ХХК Намд 3,000.00
Шунхлай ХХК Намд 10,000.00
Амин уураг ХХК Намд 3,000.00
Одод ХХК Намд 10,000.00
Бридж ХХК Намд 10,000.00
Идэр холдинг ХХК Намд 1,000.00
Мегаватт ХХК Намд 1,000.00
Атар Өргөө ХХК Намд 1,000.00
Женерал Тек ХХК Намд 2,000.00
УБТ ХХК Намд 2,000.00
АПУ ХК Намд 10,000.00
Нийт 53,000.00