Монгол Ардын намын 2012 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК Намд 1,000.00
Сансар кабель ХХК Намд 3,000.00
Интер энерги ХХК Намд 1,000.00
Билгүүнтуяа ХХК Намд 3,000.00
Ган Инж ХХК Намд 3,000.00
Георесурс ХХК Намд 3,000.00
Жинсолон ХХК Намд 3,000.00
Жонбээс ХХК Намд 3,000.00
Заниса ХХК Намд 3,000.00
Ирвэсийн хавцал ХХК Намд 3,000.00
Саксесфактор Намд 3,000.00
Стар Авто Трейд ХХК Намд 3,000.00
Тэргэл Ундрах ХХК Намд 3,000.00
Уран Ундрам ХХК Намд 3,000.00
Фандерболт Намд 2,500.00
Хуур Магнай ХХК Намд 3,000.00
Цогт студи Намд 3,000.00
Энэрэлт үйлс ХХК Намд 3,000.00
Sky Over ХХК Намд 1,500.00
ТЕАРО Хаус ХХК Намд 3,000.00
Эйшн ТЕРРА ХХК Намд 1,500.00
Эрхэт Стандарт ХХК Намд 2,000.00
Эф Ди Эс Консалтинг ХХК Намд 2,000.00
Аэро монголиа ХХК Намд 2,000.00
Хазаар бат ХХК Намд 2,000.00
Венс ХХК Намд 3,000.00
Нийт 66,500.00