Монголын Ногоон намын 2012 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Эксплор Монголия ХХК Намд 3,000.00
Бридж ресорс сек Намд 2,500.00
Хатан тулга ХХК Намд 3,000.00
Эксплор Монголия ХХК Намд 3,000.00
Бридж ресорс сек Намд 2,500.00
Хатан тулга ХХК Намд 3,000.00
Нийт 17,000.00