Монголын Уламжлалын Нэгдсэн намын 2012 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Ундарга принт ХХК Намд 10,000.00
Аянгат луу ХХК Намд 10,000.00
Сэтгэшгүй эмнэлэг Намд 10,000.00
Монтунгил ХХК Намд 10,000.00
Мика ХХК Намд 10,000.00
Магсар трейд ХХК Намд 10,000.00
2 сая төгрөгөөс доош хандив өгсөн хуулийн этгээд Намд 10,000.00
ТНИО ХХК Намд 10,000.00
Би Эм интернэйшнл ХХК Намд 10,000.00
ТМОБ ХХК Намд 10,000.00
Броад Бэнд ХХК Намд 10,000.00
ДУАЗ ХХК Намд 10,000.00
Бат үе ХХК Намд 10,000.00
Нийт 130,000.00