Монголын Уламжлалын Нэгдсэн намын 2012 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Б.Батболд Намд 1,000.00
К.Күтлү Намд 1,000.00
М.Мандах Намд 1,000.00
Г.Баянжаргал Намд 1,000.00
Л.Өнөрбаяр Намд 600.00
Б.Халиун Намд 900.00
Л.Жаргалсайхан Намд 1,000.00
Ч.Оюунгэрэл Намд 300.00
Т.Батгэрэл Намд 200.00
Д.Оюунчимэг Намд 500.00
Ц.Болормаа Намд 300.00
Д.Бямбадорж Намд 300.00
Ц.Нэргүй Намд 300.00
Н.Нагаанбуу Намд 300.00
Х.Энхсайхан Намд 300.00
Т.Мандир Намд 300.00
Э.Санчир Намд 300.00
С.Сүхээ Намд 300.00
Н.Эрдэнэ-Очир Намд 300.00
Г.Загасаа Намд 1,000.00
Ж.Очирбат Намд 200.00
С.Билгүүн Намд 300.00
С.Сийзхүү Намд 300.00
Б.Батзориг Намд 300.00
Ш.Нацагдорж Намд 300.00
А.Нацагдорж Намд 300.00
Р.Пүрэв Намд 300.00
Г.Амгалан Намд 300.00
Д.Баяр Намд 1,000.00
Б.Саранцэцэг Намд 1,000.00
Б.Жаргалсайхан Намд 1,000.00
П.Батсүрэн Намд 1,000.00
Д.Сүхбаатар Намд 300.00
Д.Пүрэвээ Намд 300.00
П.Баавгайхүү Намд 300.00
Н.Батхуяг Намд 300.00
Д.Өсөхбаяр Намд 300.00
Б.Баатарсүрэн Намд 300.00
С.Чинболд Намд 300.00
З.Дүүрэнбилэг Намд 300.00
Б.Чүлтэмсүрэн Намд 300.00
Ж.Мөнх-Эрдэнэ Намд 1,000.00
Ж.Эрдэнэбат Намд 800.00
Нийт 22,000.00