Монгол Ардын Хувьсгалт намын 2013 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
ТБД Андууд ХХК Намд 50,000.00
Нийт 50,000.00