Иргэний Хөдөлгөөний намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Металресурс ХХК 47-р тойрогт 15,000.00
Эй Эм Эн Ди ХХК 47-р тойрогт 15,000.00
Эй Эн Ди Эм ХХК 47-р тойрогт 15,000.00
Midas Logistics ХХК 68-р тойрогт 3,000.00
Нийт 48,000.00