Монгол Ардын Хувьсгалт намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
БАРИЛГА ХК Намд 10,000.00
ГАНДИРС ХХК Намд 14,000.00
ИНЖИРИЙН ГОЛ ХХК Намд 15,000.00
"Малчин Моторс" ХХК 2-р тойрогт 15,000.00
Нарны буман гэрэл ХХК 2-р тойрогт 10,000.00
М Си Эс проперти 8-р тойрогт 5,000.00
Штайн коле ХХК 14-р тойрогт 10,000.00
Шинэ урьхан ХХК 14-р тойрогт 10,000.00
Ойлконстракшн ХХК 14-р тойрогт 15,000.00
Тройгоби ХХК 14-р тойрогт 15,000.00
Газар орд ХХК 14-р тойрогт 15,000.00
Индранил Импекс ХХК 14-р тойрогт 15,000.00
Ган-Илч ХХК 16-р тойрогт 100,000.00
Мандал Интернэшнл ХХК 17-р тойрогт 15,000.00
Долоогийн Асгат булаг ХХК 17-р тойрогт 15,000.00
Боролдой студи 19-р тойрогт 25,000.00
Зууны мэдээ сонин 30-р тойрогт 5,000.00
Медиа Холдинг ХХК 30-р тойрогт 10,000.00
Медиа Холдинг ХХК 43-р тойрогт 3,000.00
Медиа Холдинг ХХК 44-р тойрогт 10,000.00
Мэдиа холдинг ХХК 47-р тойрогт 10,000.00
Медиа Холдинг ХХК 55-р тойрогт 10,000.00
ЖИ ПИ ЭМ ЭС ХХК 64-р тойрогт 10,000.00
Өгөөмөр Адимон ХХК 64-р тойрогт 15,000.00
Цог ХХК 65-р тойрогт 15,000.00
Номлоц ХХК 65-р тойрогт 15,000.00
Медиа Холдинг ХХК 67-р тойрогт 10,000.00
Консалтинг ХХК 72-р тойрогт 3,000.00
Медиа Холдинг ХХК 72-р тойрогт 10,000.00
Пума ХХК 72-р тойрогт 8,000.00
fact.mn 72-р тойрогт 2,000.00
Parliament suvag 72-р тойрогт 3,000.00
Медиа Холдинг ХХК 75-р тойрогт 15,000.00
Мөнх тэнгэрийн ноёд ХХК 75-р тойрогт 15,000.00
Таван гэрэлтэх од ХХК 75-р тойрогт 14,000.00
Дархан намна ХХК 75-р тойрогт 15,000.00
Глобал эдвайз 75-р тойрогт 15,000.00
Зууны мэдээ сонин 75-р тойрогт 15,000.00
Содпресс ХХК 75-р тойрогт 5,000.00
ЗДМ ХХК 75-р тойрогт 15,000.00
2 сая төгрөгөөс доош хандив өгсөн хуулийн этгээд Намд 2,100.00
Нийт 554,100.00