Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Скайтел ХХК Намд 7,000.00
Скайтел ХХК Намд 7,000.00
Скайтел ХХК 38-р тойрогт 3,000.00
Нийт 17,000.00