Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Макс Импекс ХХК 3-р тойрогт 15,000.00
Хишиг арвин индустриал ХХК Намд 15,000.00
Нийт 30,000.00