Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Говил ХХК 22-р тойрогт 15,000.00
Залуучууд зочид буудал ХХК 27-р тойрогт 15,000.00
ЖО интернэшнл ХХК 42-р тойрогт 15,000.00
Гермес Центр ХК 49-р тойрогт 15,000.00
ГБТ трейдинг ХХК 51-р тойрогт 12,000.00
Ачит Ихт ХХК 70-р тойрогт 15,000.00
Жетро Холдинг ХХК 71-р тойрогт 15,000.00
Моносфарм трейд ХХК 72-р тойрогт 15,000.00
Моносфарм трейд ХХК 72-р тойрогт 14,000.00
Нийт 131,000.00