Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Кашмер Холдинг ХХК 45-р тойрогт 3,000.00
Нийт 3,000.00