Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Дархан нэхий ХК 2-р тойрогт 5,000.00
Нийт 5,000.00