Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Ораметалл ХХК Намд 3,000.00
Ораметалл ХХК 32-р тойрогт 10,000.00
Нийт 13,000.00