Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Баянгол Зочид буудал ХК 9-р тойрогт 15,000.00
Нийт 15,000.00