Монгол Консерватив намын 2016 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Ч.Баасандаш Намд 2,500.00
Д.Чулуун Намд 1,000.00
Я.Пагва Намд 1,450.00
Ц.Дулмаа Намд 1,000.00
Содном Уранчимэг 50-р тойрогт 2,000.00
Содном Уранцэцэг 50-р тойрогт 2,000.00
Чагнаадорж Болд 50-р тойрогт 2,000.00
Даваасамбуу Хишигтогтох 50-р тойрогт 2,000.00
Чанрав Жанцансамбуу 50-р тойрогт 2,000.00
Базаргүрийн Сансартуяа 70-р тойрогт 2,000.00
Энхээ Ундармаа 74-р тойрогт 3,000.00
Галхүү Пунсаа 74-р тойрогт 3,000.00
Наранбаатар 76-р тойрогт 1,000.00
Наташа 76-р тойрогт 1,000.00
Нийт 25,950.00