Иргэний зориг ногоон намын 2016 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Бэмбээ Ганбаатар 40-р тойрогт 3,000.00
Н. Амарбаясгалан 55-р тойрогт 2,000.00
Баяр Атар-Эрдэнэ 58-р тойрогт 2,000.00
Зориг Халиун 60-р тойрогт 2,000.00
Л. Оюун 60-р тойрогт 2,000.00
Зориг Гүен 60-р тойрогт 2,000.00
Ю. Бямбасүх 60-р тойрогт 2,000.00
Дооров Шинэсар 60-р тойрогт 3,000.00
Цогтсайхан 61-р тойрогт 2,000.00
Сумхүү Ядам 61-р тойрогт 2,000.00
Дэлгэрцогт 63-р тойрогт 1,000.00
Л.Март 64-р тойрогт 3,000.00
Ц.Ганхуяг 64-р тойрогт 3,000.00
Г.Энхжин 64-р тойрогт 3,000.00
Ж.Сайнбаяр 64-р тойрогт 3,000.00
Л.Ундармаа 64-р тойрогт 3,000.00
Д.Тунгалаг 64-р тойрогт 1,000.00
Ж.Нямхүү 64-р тойрогт 2,000.00
Ж.Мөнхзаяа 64-р тойрогт 2,000.00
М.Цэрэндорж 64-р тойрогт 1,000.00
Б.Батсайхан 64-р тойрогт 1,000.00
Ц.Жаргалсайхан 64-р тойрогт 1,000.00
Ц.Энхжаргал 64-р тойрогт 1,000.00
Б.Алтанхуяг 64-р тойрогт 1,000.00
Б.Лхагвадорж 64-р тойрогт 1,000.00
Г.Алтжин 64-р тойрогт 3,000.00
Ц.Энх-Амгалан 64-р тойрогт 3,000.00
Ц.Энхтуяа 64-р тойрогт 3,000.00
Б.Алтангэрэл 64-р тойрогт 3,000.00
Б.Түмэндэмбэрэл 64-р тойрогт 3,000.00
Б.Бат-Эрдэнэ 67-р тойрогт 1,000.00
Б.Мөнх-Уран 69-р тойрогт 1,000.00
Амарын Баярхүү 69-р тойрогт 1,000.00
Н.Нямжаргал 70-р тойрогт 3,000.00
Л.Цэрэнбадам 70-р тойрогт 3,000.00
Ариун-Итгэл 70-р тойрогт 3,000.00
Алимаа 70-р тойрогт 3,000.00
Чулуунбатын Одгэрэл 70-р тойрогт 3,000.00
Жамсрангийн Мөнх-Очир 70-р тойрогт 3,000.00
Тувааны Нансал 70-р тойрогт 2,000.00
Дагвасамбуугийн Отгон 70-р тойрогт 3,000.00
Ч.Оюунзаяа 70-р тойрогт 3,000.00
Нийт 93,000.00