Монголын Уламжлалын Нэгдсэн намын 2016 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
А.Энхцэцэг Намд 2,000.00
Цэрэндоржийн Амарсанаа 49-р тойрогт 1,000.00
Сүрэнжавын Гүнтивсүрэн 49-р тойрогт 2,000.00
Агвааны Энхцэцэг 51-р тойрогт 2,000.00
Галсанцэрэнгийн Ганпүрэв 51-р тойрогт 3,000.00
Гантогтохын Анар 51-р тойрогт 1,000.00
1 сая төг доош хандив нийт Намд 1,300.00
Нийт 12,300.00