Бүгд найрамдах намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
ӨСӨХ ӨНГӨ ХХК Намд 10,000.00
ЭР ШИ ЖУ ХХК Намд 10,000.00
ИХ СҮҮ ХХК Намд 14,000.00
БлуСкай Кашмер ХХК 48-р тойрогт 3,000.00
Кашмер Холдинг ХХК 48-р тойрогт 3,000.00
Буян ХХК 64-р тойрогт 2,000.00
Нийт 42,000.00