Овог нэр: Ж.Батхуяг
Албан тушаал: Хөдөлмөрийн дэд сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд