Овог нэр: Б.Мөнхбаатар
Албан тушаал: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын дэд сайд
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд