Овог нэр: Т.Болдбаатар
Албан тушаал: Эрүүл мэнд, спортын дэд сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 44 100 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 1 060 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 255 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 135 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-53
Нийт дүн: 96 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.5 га-2, Эзэмших, 853.7 м2-1, Өмчлөх, 500 м2-1
Нийт дүн: 21 500 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 11 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд