Овог нэр: Д.Сугар
Албан тушаал: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 91 103 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 4 800 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 800 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,570- 1,Nissan,Murano- 1
Нийт дүн: 170 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-4
Нийт дүн: 100 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 180 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 10 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Ж.Дамдиндорж, Д.Айлтгүй, Р.Өлзийжаргал, Д.Алтанцэцэг, Д.Дагвасүндэл
Нийт дүн: 180 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд