Овог нэр: Н.Лүндэндорж
Албан тушаал: Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 44 300 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 150 222 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 576 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-40
Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 70 500 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 340 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 1 014 430 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Эрх-1
Эзэмшигчийн нэр: Ж.Соронзон

Холбоотой нийтлэлүүд