Овог нэр: Б.Бат-Эрдэнэ
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 59 856 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 10 700 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 140 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Rav 4- 1
Нийт дүн: 40 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-11, Үхэр-4
Нийт дүн: 13 100 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 100 м2-1, Эзэмших, 700 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 136 201 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 48 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд