Овог нэр: Д.Ганзориг
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 47 237 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 27 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 129 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus, 470- 1, Toyota, Prius- 1, Toyota, Land Cruiser 80- 1 Газ, Газ 66- 1
Нийт дүн: 81 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-32, Үхэр-72, Хонь-94, Ямаа-25
Нийт дүн: 83 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07 га- 2, Өмчлөх, 3245 м2- 1, Өмчлөх, 3680 м2- 1, Өмчлөх, 478 м2- 1
Нийт дүн: 57 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 21 700 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 25 050 300.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд