Овог нэр: Д.Ганзориг
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 51 156 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 0.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 376 380 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Prius- 1,Газ,66- 1, Lexus,470- 1, Toyota,Land Cruiser 80- 1
Нийт дүн: 81 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-120, Ямаа-32, Үхэр-42, Адуу-29, Хурдан удмын адуу-1
Нийт дүн: 89 700 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 57 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 21 700 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 13 646 900.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 170 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд