Овог нэр: Ц.Сумъяа
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 65 118 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 19 491 100.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 182 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Land Cruiser 105- 1
Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-23, Хонь-35, Ямаа-68
Нийт дүн: 31 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 750 м2-1
Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 98 101 100.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 40 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд