Овог нэр: Б.Цогт
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 44 975 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 60 727 600.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 423 920 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, Highlander- 1
Нийт дүн: 35 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-4, Үхэр-2, Хонь-40
Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07 га-2, Эзэмших, 1 га-1, Өмчлөх, 0.07 га-2
Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 60 172 300.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк, Хаан банк, ОССК
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 77 500 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд