Овог нэр: Д.Цолмон
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 55 577 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 15 353 600.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 437 100 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota, IST- 1, Ssang Yong - 1
Нийт дүн: 43 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-3, Үхэр-4, Хонь-86, Ямаа 35
Нийт дүн: 31 800 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.05 га-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 34 356 800.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Ц.Цэрэнням, Д.Хосбаяр
Нийт дүн: 15 900 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 12 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-3
Эзэмшигчийн нэр: Д.Цолмон

Холбоотой нийтлэлүүд