Овог нэр: Д.Цолмон
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 82 738 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 15 180 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 435 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Ssang Yong, - 1, Toyota,IST- 1, Toyota,Prius- 1
Нийт дүн: 53 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-4, Хонь-86, Ямаа-35, Хурдан удмын адуу-3
Нийт дүн: 31 800 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 45 871 200.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Хосбаяр, Ц.Цэрэнням
Нийт дүн: 15 900 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 42 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-3
Эзэмшигчийн нэр: Д.Цолмон

Холбоотой нийтлэлүүд