Овог нэр: Ц.Бямбацогт
Албан тушаал: Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 24 132 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 26 760 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 5
Нийт дүн: 508 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,RX 350- 1
Нийт дүн: 40 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.05 га-1, Эзэмших, 0.07 га 3
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 70 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 325 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Оюунзул, Алтантуяа, "Агууч" ХЗХ, Н.Номинчулуун, Д.Оюунцэцэг, "Бүтээн байгуулалт" ХЗХ, Одончимэг, Мөнхням
Нийт дүн: 64 468 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд