Овог нэр: М.Сономпил
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 472 743 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 0.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 840 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Hummer,H2- 1,Lexus,570- 1
Нийт дүн: 270 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-50, Адуу-20
Нийт дүн: 7 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 0.72 га-1, Өмчлөх, 8 га-1
Нийт дүн: 480 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 9 500 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХААН банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 11 642 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд