Овог нэр: Э.Батшугар
Албан тушаал: Монголбанкны дэд ерөнхийлөгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд