Овог нэр: Э.Батболд
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга бөгөөд орон тооны гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд