Овог нэр: Х.Бум-Эрдэнэ
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга бөгөөд орон тооны гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 41 449 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 2 530 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 565 500 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-2
Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.04 га-1, Өмчлөх, 0.07 га-1
Нийт дүн: 18 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 244 916 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Г.Мөнгөнцэцэг
Нийт дүн: 495 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: М.Энх-Амгалан
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 366 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд