Овог нэр: О.Содбилэг
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 146 831 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 0.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 198 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,SLS 500- 1, Mercedes Benz,G 500- 1
Нийт дүн: 414 202 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-115, Үхэр-35, Хонь-100, Ямаа-85
Нийт дүн: 97 300 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 750 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 31 608 600.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Ажигана ХХК, Иргэн Э.Солонго, Ажигана ХХК
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 572 272 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд