Овог нэр: Б.Амарсанаа
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 91 618 400.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 15 560 800.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 357 225 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-12
Нийт дүн: 11 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 2 га-1, Эзэмших, 660 м2-1, Эзэмших, 700 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 103 500 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 43 121 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Намсрай, Ө. Буянтогтох
Нийт дүн: 95 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 33 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Эрх-7
Эзэмшигчийн нэр: Б. Амарсанаа

Холбоотой нийтлэлүүд