Овог нэр: Д.Цэрэнбадам
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 282 700 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 1 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 300 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Land Rover,Range Rover- 1, Foton,BJ3088- 3,BMW,740- 1
Нийт дүн: 100 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-10, Үхэр-15
Нийт дүн: 70 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 40 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: хүргэн, Ч.Хорлоо
Нийт дүн: 112 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк, Д.Цэрэнбадам
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 356 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд