Овог нэр: Ж.Эрдэнэбилэг
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 178 719 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 17 180 700.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 340 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-30
Нийт дүн: 15 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 0.07 га-1
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 8 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 31 933 400.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Эрдэнэтуяа, Батирээдүй, Баяржаргал, Цэрэндорж, А.Энхболд, Баттулга, С.Эрдэнээ, Энхбаяр, Нийслэлийн ЗДТГазар, Рома таун, Энканто таун
Нийт дүн: 670 850 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: НМФ ББСБ, ХААН банк, Капитал банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 113 976 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-1
Эзэмшигчийн нэр: Ж.Эрдэнэбилэг

Холбоотой нийтлэлүүд