Овог нэр: Ж.Эрдэнэбилэг
Албан тушаал: Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналтын зөвлөлийн гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 140 000 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 21 493 300.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 6
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 810 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Prado- 1, Toyota,Prius- 1
Нийт дүн: 142 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-30
Нийт дүн: 15 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 15 350 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 8 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 82 164 700.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Цэрэндорж, Батирээдүй, Баяржаргал, Эрдэнэтуяа, А.Энхболд, Энхбаяр, Баттулга, С.Эрдэнээ, М.Тунгалаг, Рома таун, Энхтуяа, Энхчимэг, Энхцэцэг, Энхтайван
Нийт дүн: 715 500 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХААН банк, Капитал банк, ХХБ
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 116 063 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-1
Эзэмшигчийн нэр: Ж.Эрдэнэбилэг

Холбоотой нийтлэлүүд