Овог нэр: С.Мэндсайхан
Албан тушаал: Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд