Овог нэр: П.Оюунчимэг
Албан тушаал: Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 27 626 600.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 500 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 4
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 147 200 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Volkswagen,Tiguan- 1, Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 159 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 130 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 2 600 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк, Газар Капитал ББСБ
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 1 700 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд