Овог нэр: Б.Цогоо
Албан тушаал: Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 25 959 200.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 22 274 800.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 340 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 105- 1, Honda,CRV- 1
Нийт дүн: 55 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-2, Хурдан удмын адуу-4
Нийт дүн: 100 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 81 000 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Цэрэндаваа
Нийт дүн: 200 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд