Овог нэр: Т.Хадхүү
Албан тушаал: Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 28 447 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 23 280 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 113 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 105- 1
Нийт дүн: 40 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-1, Үхэр-3
Нийт дүн: 3 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 5 041 850.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Батсуурь
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 28 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд